Mitä NLP on?

Neuro = Neurologisten prosessien ja käyttäytymisen yhteys

Linguistic = Kuinka ajatusten rakenteet ilmenevät puhutussa kielessä

Programming = Ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen mallintamista

NLP lyhyesti

Neurolingvistinen ohjelmointi pohjautuu siihen, että mielemme ja kehomme toimivat kokonaisuutena ja ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. NLP on menetelmä, jota voit lukea kirjoista, mutta jota voi oppia vain kokemuksellisesti. NLP vastaa kysymykseen ”Miten?”.

Ajatteleminen ja käyttäytyminen on sisäisen ajatteluprosessin tulosta. NLP:ssä keskitytään sisällön sijaan rakenteeseen, sillä kaikissa kokemuksissamme voimme havaita rakenteita. Se, miten ihmiset ajattelevat jostakin asiasta, vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka he kokevat kyseisen asian.

NLP:n avulla voimme tulla tietoiseksi tavastamme ajatella ja käyttäytyä. Miten onnistun tai epäonnistun, miten asiat sanotaan ja miten se vaikuttaa vuorovaikutuksessa olevien ihmisten käyttäytymiseen.

Synty

NLP on Richard Bandlerin ja John Grinderin Kalifornialaisessa yliopistossa 1970- luvun alussa luoma soveltavan psykologian suuntaus, jonka tavoitteena on löytää selviä ohjeita psyykkisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Heidän tavoitteenaan oli kehittää keino, jolla saadaan pysyviä muutoksia aikaan ihmisen käyttäytymisessä. He tutkivat ihmisiä, jotka olivat menestyneet elämässä paremmin kuin muut, ja mallinsivat potilaitaan onnistuneesti hoitaneiden terapeuttien ja psykologien työtä.

Suomen NLP-yhdistys on perustettu vuonna 1990.

Hyödyt

NLP:n avulla saadaan aikaan pysyviä käyttäytymismuutoksia, vaikutetaan omaan päätöksentekoon ja motivoitumiseen sekä lisätään voimavaroja ja vahvistetaan itseluottamusta.

Valmennuksen avulla opit vuorovaikuttamaan niin, että tulet paremmin ymmärretyksi ja ymmärrät myös toisia paremmin.

Saat taitoja liike-elämään ja johtamiseen, myyntiin ja asiakassuhteisiin, ja opit johtamaan itseäsi tarkoituksenmukaisemmin.

Arjessa voit saada apua haitallisista tavoista eroon pääsemiseksi, taltuttaa pelkojasi ja murtaa omia rajoituksiasi.

NLP:n avulla voit päästä toivomasi elämän äärelle, ja saavutat itsellesi tärkeitä asioita.

Soveltuvuus

NLP:tä käytetään mm. kouluttamisessa, urheiluvalmennuksessa, johtamisessa, esiintymistaidoissa ja terapiatyössä, mutta siitä on hyötyä myös jokapäiväisessä elämässä, kuten perheen arjessa, itsetuntemuksessa sekä henkisessä kasvussa ja kehityksessä.

NLP-valmennuksesta hyötyvät myös asiakaspalvelun, koulutuksen ja viestinnän parissa työskentelevät henkilöt. NLP on tehokasta myös työyhteisötaitojen kehittämisessä.

Sisäinen Lapsi -valmennukseni perustuu tähän malliin, ja käytän NLP:tä niin työnohjauksessa kuin yksilövalmennuksissakin.

Lisää tietoa NLP:stä voit löytää mm. seuraavilta sivuilta:

richardbandler.com

society-of-nlp.net