Mielen rentouttaminen / Hypnoosi

Hypnoosi on luonnollinen mielentila, johon voi tulla tahattomasti joka päivä, esim. syventyessään  hyvän kirjan lukemiseen.

• Milton H. Ericsson – psykiatri ja lääkäri kehitti 1930-luvulla

• Hän tutki hypnoosia ja käytti sitä työssään perheterapeuttina

• Hän piti hypnoosia ainutlaatuisena, sisäänpäin suuntatuneena, muuntuneena toimintojen tilana. Energiaa voidaan suunnata sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

• Syvä fyysinen ja psyykkinen rentoutumistila, jossa voi kokea irtautuvansa todellisuudesta, vaikka onkin tietoinen siitä. Ihmisen mieli käsittelee tietoa tietoisesti ja alitajuisesti. Alitajunta ei toimi loogisesti.

Miten se vaikuttaa?

• Hypnotisoijan ja kohdehenkilön välillä vallitsee koko prosessin ajan hyvä vuorovaikutus.

• Hypnotisoitu henkilö ei noudata kehoituksia, jotka vahingoittaisivat hänen arvojaan, päämääriään tai etikkaansa.

• Turvallinen ja tehokas apuväline muutosprosessissa.

• Hypnoositilasta poistuminen on paljolti samanlaista kuin unitilasta herääminen. Hypnoosi ei voi jäädä päälle.

• Hypnoositilassa tietoinen mieli jää taka-alalle ja mieli vapautuu tavanomaisesta järkiperäisestä ajattelustaan, jolloin erilaiset kehotteet ja mielikuvat pääsevät vaikuttamaan alitajuntaan.

• Ihminen  pääsee helpommin käsiksi alitajunnassaan oleviin asioihin jolloin muutosprosesseilla saadaan aikaan pysyviä muutoksia

Lue lisää osoitteesta www.erickson-foundation.org

 

Ota hetki aikaa itsellesi ja kuuntele rentoutusharjoitus alta.