Työnohjaus

Työnohjaus on työssä kehittymisen ja työn kehittämisen väline

• Edistää ammatillista kasvua ja työssä jaksamista

• Työnohjaus soveltuu sekä yksilöille että ryhmille

• Tutkimme asiakkaan kanssa yhdessä hänen työtään ja siihen liittyviä ilmiöitä.

• Keskustellaan ja pohditaan kehitettäviä asioita ja ilmiöitä, ja tehdään tilanteeseen sopivia toiminnallisia tehtäviä.

• Työnohjaajana pyrin siihen, että asiakas saa itse muutokseen johtavia oivalluksia.

• Käytän työnohjauksissani NLP-menetelmiä, sillä ne tukevat erityisesti vuorovaikutustaitojen, tunneälykkyyden ja motivaation lisääntymistä. Olen myös kouluttautunut STOry-työnohjaajaksi.

• Työnohjauksesta tehdään osapuolten välille kirjallinen sopimus, jossa sovitaan mm. toimintatavoista, työnohjauksen tiheydestä, kestosta ja säännöllisestä arvioinnista.

Työnohjauksella saadaan

• Voimaantumista

• Uusia näkökulmia

• Oivalluksia

• Työilmapiirin parantumista

• Luottamuksen kasvua

• Tavoitteiden selkiytymistä

• Motivaation kasvua

• Sitoutumista

• Tuottavuuden lisääntymistä

HINTA yksilöohjaukseen: Tutustumiskerta  90 minuuttia 50 €, (norm. 150 €) 

Jatkokerrat 60 minuuttia 100 €  tai 120 minuuttia 150 €.  (hinnat sis alv 24%)